Lidmaatschap / Membership

Hoofdlid: €17,50 per jaar
Gezinslid: €7,50 per jaar
Buitenlandse leden: €20,00 per jaar
Advertentie clubblad: €17,50 per advertentie (het clubblad wordt 2 keer per jaar uitgegeven)

Gezinsleden ontvangen geen clubblad, maar hebben verder wel dezelfde rechten.

Wat krijgt u voor uw lidmaatschap?
- 2 maal per jaar ontvangt u het clubblad.
- het recht om de ledenvergaderingen van de M.B.T.V. te bezoeken.
- het recht om deel te nemen op clubevenementen van de M.V.T.V. (wandelingen, funday, clubmatch).
- het recht om gebruik te maken van dek en geboorteberichten op de website en in het clubblad, als u van plan bent om te fokken en voldoet aan het fokregelement.
- vermelding op de fokkerslijst, als u fokt met kennelnaam en voldoet aan het fokregelement.

Word nu lid en vul het onderstaande inschrijfformulier in!

Contributie kan voldaan worden op IBAN nummer: NL70 INGB 0008 2803 29 tav Miniatuur Bull Terrier Vriendenkring, onder vermelding van Lidmaatschap MBTV 

Naam:
Adres:
Postcode:
Woonplaats:
Telefoonnummer:
Hoofdlid - Gezinslid:
Bent u al in het bezit van 
een miniature bull terrier?
E-mail adres*
Vragen/Opmerkingen