Entryform Clubmatch 18-11-2017

Betaling van het inschrijfgeld dient gelijktijdig met de inschrijving te worden voldaan.Bankrekeningnummer ING Bank: NL70 INGB 0008 2803 29 t.n.v. Miniature Bull Terrier Vriendenkring, graag het NHSB nummer van uw ingeschreven honden vermelden bij omschrijving.

Fees must be paid with entry. IBAN number: NL70 INGB 0008 2803 29 BIC: INGBNL2A

ING Bank N.V., Foreign Operations, PO box 1800, 1000 BV Amsterdam 


DE INSCHRIJVING IS GESLOTEN

ENTRIES ARE CLOSED