Algemene Ledenvergadering 2022

Bericht delen op social media

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email
Share on whatsapp

Uitnodiging  ALV voor onze leden 

 

Datum: Zondag 24 Juli

Aanvang: 13.45 uur

Start ALV: 14.00 uur

 

Locatie: Huis van Eemnes, Noordersingel 4, 3755 EZ Eemnes

 

Agenda ALV:

 1. Opening
 2. Notulen van de Algemene Ledenvergadering van 1 Augustus 2021
 3. Mededelingen en ingekomen stukken
 4. Jaarverslag secretaris
 5. Jaarverslag penningmeester
 6. Benoeming kascommissie 2023
 7. Bestuursverkiezing: aftredend is voorzitter Vanessa Bruggeman. Zij stelt zich opnieuw herkiesbaar. Tegenkandidaten kunnen worden ingediend volgens de regels in de statuten en huishoudelijk reglement van de vereniging.
 8. Bestuursverkiezing: aftredend is secretaris Sophie de Beer. Zij stelt zich opnieuw herkiesbaar. Tegenkandidaten kunnen worden ingediend volgens de regels in de statuten en huishoudelijk reglement van de vereniging.
 9. Bestuursverkiezing: Er is een vacante bestuursfunctie van bestuurslid. Er hebben zich hiervoor 2 kandidaten gemeld. Wieteke Rensen en Herbert Brings.
 10. VFR
 11. Komende clubevenementen en activiteiten 2022/2023
 12. Rondvraag

Meer nieuws & activiteiten