Lidmaatschap / Membership

Lidmaatschap vanaf 2021
 
Hoofdlid: € 22,50 per jaar
Gezinslid: € 7,50 per jaar
Buitenlandse leden: ontvangen het clubblad digitaal ipv dat deze toegezonden wordt
Advertentie clubblad: € 25,00 per advertentie (het clubblad wordt 2 keer per jaar uitgegeven)

Gezinsleden ontvangen geen clubblad, maar hebben verder wel dezelfde rechten.

Wat krijgt u voor uw lidmaatschap?
  • 2 maal per jaar ontvangt u het clubblad
  • het recht om de ledenvergaderingen van de M.B.T.V. te bezoeken
  • het recht om deel te nemen aan clubevenementen van de M.B.T.V. (wandelingen, funday, etc.)
  • het recht om gebruik te maken van dek- en geboorteberichten op de website en in het clubblad, als u van plan bent om te fokken en voldoet aan het fokreglement
  • vermelding op de fokkerslijst, als u fokt met kennelnaam en voldoet aan het fokreglement
Wordt nu lid!
 
In verband met een storing in het onderstaande inschrijfformulier verzoeken wij u om een e-mail met uw gegevens te sturen aan: penningen.leden.mbtv@gmail.com

Contributie kan voldaan worden op IBAN nummer: NL70 INGB 0008 2803 29 t.a.v. Miniatuur Bull Terrier Vriendenkring, onder vermelding van Lidmaatschap MBTV 

Naam:
Adres:
Postcode:
Woonplaats:
Telefoonnummer:
Hoofdlid - Gezinslid:
Bent u al in het bezit van 
een miniature bull terrier?
E-mail adres*
Vragen/Opmerkingen