Nieuws

Nieuws!!! 
11-09-2018
Sponsoring Championship Clubmatch 2018

Hallo,
Voor onze kampioensclubmatch in november 2018 bieden wij u de mogelijk om een klasse of speciale prijs te sponsoren. Wij zullen uw naam/kennelnaam vermelden in onze catalogus, op Facebook en in het clubblad van december 2018. 
Indien u interesse heeft stuur dan een e-mail naar bestuur.mbtv@gmail.com

Hello,
For our Championship Clubmatch in November 2018 we offer you the possibility to sponsor a certain class or special prize. We will mention your name/kennelname in our Catalogue, on Facebook and in our Club Magazine of December 2018. 
If you are interested send an e-mail to bestuur.mbtv@gmail.com

Afbeelding invoegen
 
11-09-2018 

Advertentie / Advert 

Ook dit jaar bieden wij u de mogelijkheid om een advertentie te plaatsen in onze showcatalogus voor maar 20,00 euro.
Voor meer informatie of het aanleveren van uw advertentie neem contact op met bestuur.mbtv@gmail.com

 

Also this year it is possible to place a advert in the showcatalogue for only 20,00 euro.
For more information of to send your advert please contact bestuur.mbtv@gmail.com


03-08-2018
De inschrijving voor onze jaarlijkse Kampioensclubmatch is geopend!!

Ga naar de pagina MBTV Clubmatch 2018 voor meer informatie.


04-02-2018
Wat is LAD?
Lethal Acrodermatitis a4.pdf

De aandoening vererfd autosomaal recessief zoals PLL
   LAD vrij  LAD drager   LAD lijder
 LAD vrij 100% LAD vrij 50% LAD vrij
50% LAD drager
100% LAD drager
 LAD drager 50% LAD vrij
50% LAD drager
25% LAD vrij
50% LAD drager
25% LAD lijder

50% LAD drager
50% LAD lijder
 LAD lijder 100% LAD drager 50% LAD drager
50% LAD lijder
100% LAD lijder

DNA testen zijn te bestellen bij Animal Health Trust (UK)
Animal Health Trust (UK)

Opnemen van LAD DNA test in het VFR is een agendapunt voor de komende ledenvergadering.
Voor nu geven we het advies om fokdieren voorafgaande aan een dekking te testen of een LAD geteste partner te gebruiken.
Het is nog onduidelijk hoe het staat met het percentages dragers en vrije honden.
Graag werken we als rasvereniging mee aan een inventarisatie. 

U kunt LAD DNA uitslagen opsturen naar secretaris.mbtv@gmail.com