Inschrijving / Entry Clubmatch 2018

Inschrijvingen zijn gesloten in verband met het bereiken van het maximale aantal honden!
 
Entry is closed, we reached the maximum amount of dogs!
 
Betalingen
Betalingen dienen tegelijk met de inschrijving te worden voldaan. Graag de stamboomnaam en het stamboomnummer vermelden als referentie.

Bankgegevens
IBAN: NL70 INGB 0008 2803 29 BIC: INGBNL2A 

U kunt betalen met Paypal, hiervoor dient € 5,00 extra te worden overgemaakt voor de overschrijvingskosten.
Paypal e-mailadres: penningen.leden.mbtv@gmail.com

Inschrijfgeld:
Baby, Puppy en Veteranenklasse € 35,00 (inclusief 1 catalogus)
Overige klasses € 50,00 (inclusief 1 catalogus)
2e hond en volgende honden van dezelfde eigenaar € 5,00 korting per inschrijving (zonder catalogus)
 
Extra informatie
Van onze clubmatch zal een livestream verzorgd worden door Elias Pe. Uw inschrijving wordt tevens gezien als uw goedkeuring om uw hond te filmen en dit uit te zenden op het internet. 

Payment
Fees must be payed with entry. Please add the pedigree name and pedigree number as reference.

Bank account
IBAN number: NL70 INGB 0008 2803 29 BIC: INGBNL2A 
ING Bank N.V., Foreign Operations, P.O. box 1800, 1000 BV Amsterdam 

Payments can be done by Paypal, we charge € 5,00 euro extra for the transfer costs. 
Paypal e-mailadres: penningen.leden.mbtv@gmail.com

Entry Fee:
Minor puppy, Puppy and Veteranclass € 35,00 (including 1 catalog)
Other classes € 50,00 (including 1 catalog)
2nd dog en next dogs from the same owner € 5,00 discount per entry (without catalog)
 
Extra information
Our clubmatch will be livestreamed by Elias Pe. With your entry you agree on your dog being filmed and broadcasted on the internet.