Sponsoring Rozetten Kampioenschap Club Show en Jubileum Show

Bericht delen op social media

SPONSORING ROZETTEN 

Op zaterdag 3 december 2022 vind onze jaarlijkse Kampioenschap Club Show plaats. En op zondag  4 december 2022 vind onze 25-Jarige Jubileum Show plaats vanwege het 25 jarig bestaan van de rasvereniging “Miniatuur Bull Terrier Vriendenkring”.  We hebben in 2022 dus 2 dagen show, dus een heel weekend show plezier.

Voor het eerst sinds jaren houden we onze Kampioenschap Club Show niet meer gezamenlijk met de N.B.T.C. Het worden dus 2 dagen show  met alleen miniatuur bull terriers.

Ook dit jaar bieden we traditie getrouw weer de mogelijkheid tot het sponsoren van de rozetten voor eén of meerdere klasse(s) .

Wilt u een klasse sponsoren dan kunt u dat doorgeven aan Lou van Horck via: E-mail: penningen.leden@mbtvriendenkring.nl  

De naam van sponsoring van een klasse wordt pas op het formulier ingevuld en bekend gemaakt nadat het bedrag van de klasse is betaald op: Rekeningnummer: IBAN: NL70 INGB 0008 2803 29,  T.a.v. Miniatuur Bull Terrier Vriendenkring,  O.v.v: Naam en gesponsorde klasse en welke van de 2 dagen

SPONSORSHIP ROSETTES 

Our annual Championship Club Show will take place on Saturday December 3, 2022. And on Sunday, December 4, 2022, our 25-year anniversary show will take place because of the 25th anniversary of the breed club “Miniature Bull Terrier Vriendenkring”. So in 2022 we have 2 days of show, so a whole weekend of show fun.

For the first time in years we no longer hold our Championship Club Show together with the N.B.T.C. So it will be 2 days of show with only miniature bull terriers.

This year as well, we traditionally offer the opportunity to sponsor the rosettes for one or more class(es).

If you want to sponsor a class, you can let Lou van Horck know via: E-mail: penningen.leden@mbtvriendenkring.nl

The name of sponsorship of a class will only be entered on the form and announced after the amount of the class has been paid to:  Bank number:  IBAN: NL70 INGB 0008 2803 29,  attn. Miniatuur Bull Terrier Vriendenkring,  With reference to: Name and sponsored class and which of the 2 days

Meer nieuws & activiteiten