Inschrijfformulier

Betaling

Door het insturen van het inschrijfformulier verplicht ondergetekende het inschrijfgeld te voldoen. De inschrijving is pas definitief als de betaling heeft plaatsgevonden. Er kunnen geen rechten ontleend worden aan het opsturen van een inschrijfformulier.

Akkoord

Ondergetekende verklaart dat de door hem/haar ingeschreven hond, voor zover hem/haar bekend is, gedurende de laatste 12 weken niet heeft verkeerd in omstandigheden waardoor gevaar van besmetting met hondenziekte, of een andere ziekte van besmettelijke aard te vrezen valt. Hij/zij verklaart voorts de hond niet te zullen inzenden indien de aangegeven omstandigheden zich alsnog mochten voordoen. Ondergetekende verklaart, dat hij/zij door inschrijving de rechtsmacht van de Raad van Beheer en de werking van het kynologisch reglement aanvaardt, en geacht mag worden bekend te zijn met dit reglement.

Betalingen

Betalingen dienen tegelijk met de inschrijving te worden voldaan. Graag de stamboomnaam en het stamboomnummer vermelden als referentie.

Bankgegevens

IBAN: NL70 INGB 0008 2803 29
BIC: INGBNL2A

T.n.v. Miniatuur Bull Terrier Vriendenkring

O.v.v. Jonge Honden en Veteranen dag

Inschrijfgeld

€ 27,50 voor leden en € 32,50 voor niet leden