Miniatuur Bull Terrier Vriendenkring

Over ons

De rasvereniging Miniatuur Bull Terriër Vriendenkring (MBTV) is in 1997 opgericht door een aantal liefhebbers van het ras de Miniatuur Bull Terrier. In het verleden waren er twee rasverenigingen namelijk de “Nederlandse Miniatuur Bull terrier Club (NMBTC)” en de “Miniatuur Bull Terrier Vriendenkring (MBTV)”. Op 1 januari 2021 zijn beide rasverenigingen samengevoegd en gaan ze verder als 1 grote rasvereniging, en gaan ze gezamenlijk verder onder de naam Miniatuur Bull Terrier vriendenkring (MBTV), Door deze stap te zetten kunnen we ons nog beter kunnen inzetten voor dit mooie ras.

Doelstelling

  • De instandhouding van het mooie ras de Miniatuur Bull Terrier.
  • Het bevorderen van de gezondheid en het welzijn van de tot dit ras behorende honden in het algemeen en het voorkomen en bestrijden van erfelijke gebreken binnen dit ras in het bijzonder.
  • Het bevorderen van het contact tussen fokkers, bezitters en liefhebbers van de Miniatuur Bull Terrier.

De MBTV tracht dit doel te bereiken door

  • Het registreren van: tentoonstellingsuitslagen, van de gezondheidsonderzoeken van tot het Miniatuur Bull Terrier ras behorende honden, zijnde de aanwezigheid van erfelijke afwijkingen, alsmede van de mogelijkheid voor het doorgeven van de aanleg daarvoor aan hun nakomelingen, één en ander met het doel, een verantwoorde en gezonde fokkerij van de Miniatuur Bull Terriërs te creëren en gegevens uit deze registratie te openbaren aan diegene, die zich voor het ras en hun gezondheid interesseren.
  • Onze rasvereniging wordt erkend door de Raad van Beheer als rasvereniging. Hierdoor kunnen we deelnemen aan overleg binnen de georganiseerde kynologie, en al hetgeen verder aan het doel dienstbaar is, één en ander voor zover daarbij niet wordt gehandeld in strijd met de staturen en reglementen van de Raad van Beheer of van de daarop gebaseerde uitspraken en voorschriften.
  • Een clubblad verspreiden onder de leden: Het clubblad van de “Miniatuur Bull Terrier Vriendenkring” verschijnt twee maal per jaar. Het is het belangrijkste communicatiemiddel binnen onze club. In het clubblad treft u de officiële mededelingen van het bestuur aan, kynologische artikelen over het ras, voorlichting over de gezondheid, dek- en geboorte aangiften, tentoonstelling berichten ingezonden door clubleden, tevens zal ruimte beschikbaar zijn voor waar leden voor hen belangrijke en leuke berichten kwijt kunnen.
  • De Miniatuur Bull Terrier Vriendenkring (MBTV) wil jaarlijks enkele leuke activiteiten organiseren. Dat kunnen zijn: een wandeling , een spelletjes dag, Bullyrun en een (Kampioens-) Clubmatch. Daarbij wordt er jaarlijks een algemene ledenvergadering (ALV) georganiseerd.

Fokreglement

Het verenigings fokreglement (VFR) per 1 augustus 2021

Voor eventuele vragen kunt u een email sturen aan het secretariaat

Show agenda 2024

Bekijk hier onze agenda voor het jaar 2024